Struktura e Agjencionit

Print this pageSmaller textBigger text size
<h2> &nbsp;<strong style="font-size: 12px;">DREJTOR I AGJENCIONIT PËR MALLRA REZERVË</strong></h2> <h3> &nbsp;RESI ABDURAHMANI</h3> <p> <strong>U.D.</strong><strong>ZËVENDËS I DREJTORIT PËR MALLRA REZERVË</strong></p> <p> <strong>KETI SMILESKA</strong></p> <p> Kontakt telefoni : (02) 3116-249</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>SEKTORI PЁR MALLRAT USHQIMOR DHE INDUSTRIAL</strong></p> <ul> <li> <p> &nbsp;Udhëheqës i sektorit për mallrat ushqimorë dhe industrialë</p> <p> Toni Kanturski &nbsp; e-mail:<a href="mailto:toni.kanturski@asr.gov.mk" target="_blank"> toni.kanturski@asr.gov.mk</a></p> </li> <li> Këshilltari për analizë dhe evidencё të mallrave ushqimorë <p> Zoran Donçev&nbsp;&nbsp;&nbsp;e-mail:&nbsp;<a href="mailto:zoran.doncev@asr.gov.mk">zoran.doncev@asr.gov.mk</a></p> </li> <li> <p> Bashkëpuntor i lartë për kontroll të mallrave rezervë</p> <p> Liljana Grozdanovska &nbsp; e-mail:&nbsp;<a href="mailto:liljana.grozdanovska@asr.gov.mk">liljana.grozdanovska@asr.gov.mk</a></p> </li> <li> <p> Bashkëpuntor&nbsp; i ri për barna dhe paisje medicinale</p> </li> </ul> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Levent Spahiu e-mail:<u>levent.spahiu@asr.gov.mk</u></p> <ul> <li> &nbsp;Bashkëpuntor i ri për derivate të naftës&nbsp; &nbsp;</li> </ul> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sadija Nurkoviq e-mail:<u>sadija.nurkovik@asr.gov.mk</u></p> <p> <strong>Person për komunikim me qytetarë të cilët kanë një farë lloji dhe shkalle të kufizimit mental.</strong></p> <h3> SEKTORI PЁR ÇËSHTJE FINANSIARE</h3> <ul> <li> Udhëheqës i sektorit për çështje financiare</li> </ul> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Driton Bajrami e-mail:<u>driton.bajrami@asr.gov.mk</u></p> <ul> <li> Bashkëpuntor për llogaritje të pagave dhe tatimeve</li> </ul> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Dragiva Ristovska Miloshevska e-mail:<u>dragica.milosevska@asr.gov.mk</u></p> <ul> <li> Bashkëpuntor i ri përkthyes-interpretues <p> Vullnet Çiçe&nbsp;&nbsp;e-mail:&nbsp;<a href="mailto:vulnet.cice@asr.gov.mk" target="_blank">vulnet.cice@asr.gov.mk</a></p> </li> <li> <p> &nbsp;Referent i pavarur-kontabilist financiar</p> <p> Zoran Mishev&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e-mail:<a href="http://asr.gov.mk/zoran.misev@asr.gov.mk" target="_blank"> zoran.misev@asr.gov.mk</a></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NJЁSIA PËR PUNЁ JURIDIKE DHE TЁ PЁRGJITHЁSHME</strong></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bashkëpuntor i ri për punë normative</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Imer Rexhepi e-mail: <a href="mailto:imer.redzepi@asr.gov.mk">imer.redzepi@asr.gov.mk</a></p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bashkëpuntori ri&nbsp; për punë juridike</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Lindita Ismaili e-mail: <a href="mailto:lindita.ismaili@asr.gov.mk">lindita.ismaili@asr.gov.mk</a></p> <h3> &nbsp;NJЁSIA PËR RESURSE NJERËZORE</h3> <ul> <li> <p> &nbsp;Udhëheqës i njësisë për resurse njerëzore</p> <p> Borçe Klinçarov&nbsp;&nbsp;&nbsp;e-mail:<a href="mailto:borce.klincarov@asr.gov.mk" target="_blank">borce.klincarov@asr.gov.mk</a></p> </li> <li> <p> &nbsp;Referent i pavarur për punë nga mbrojtja dhe mallrave rezervë</p> <p> Biljana Dimishkova&nbsp; &nbsp; e-mail:<a href="mailto:biljana.ivanoska@asr.gov.mk">&nbsp;biljana.dimishkova@asr.gov.mk</a></p> </li> <li> <p> Referent i ri për punë arhivimi</p> </li> </ul> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ramije Shala e-mail:<u>ramije.sinan@asr.gov.mk</u></p> <ul> <li> &nbsp; Referent i ri për pranim,evidentim,dhe dhënien e materijalit të harxhuar</li> </ul> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ljumnie Shala e-mail:ljumnie.sulja@asr.gov.mk</p> <ul> <li> <p> Vozitës<br /> Boge Filipovski</p> </li> </ul>
DOKUMENTET:
Buletini elektronik
Shkruani e-mail adresën dhe qëndroni në rrjedhë me lajmet e reja
Na kontaktoni
02 / 3116 - 249

 

© Agjencioni për mallrat rezervë. Të gjitha të drejtat janë të ruajtura.