Листа на информации од јавен карактер

Print this pageSmaller textBigger text size
  • ЗАКОН ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ („Сл. весник на РМ" бр. 84/08, 77/09 и 24/11);
  • Уредба за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоковните резерви („Сл. весник на РМ" бр.39/2010);
  • Уредба за начинот за утврдување на максималните количини и вредности на загубите во поглед на хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и евапорација во работењето со стоковните резерви („Сл. весник на РМ" бр.39/2010);
  • Уредба за критериумите и условите за избор на складиштари во поглед на просторот наменет за складирање и чување на стоковните резерви („Сл.весник на РМ" бр.39/2010);
  • Среднорочна програма за формирање на стоковните резерви;
  • Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за стоковни резерви;
  • Правилник за организација и работа на Агенцијата за стоковни резерви;

            Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

            - Имер Реџепи и

            - Линдита Авдулахи

           

            Е-пошта: info@asr.gov.mk

            Тел.02 3116-249

 

ДОКУМЕНТИ:
Кодекс за административни службеници (Adobe Acrobat document, 99 Kb)
Godisen plan za sprecuvanje na korupcija 2023.pdf (Adobe Acrobat document, 1207 Kb)
Линкови

Владини институции и министерства Државни институции и организации Весници и телевизии Банки

Електронски билтен
Внесете ја вашата e-mail адреса и бидете во тек со новите вести

 

© Агенција за стоковни резерви. Сите права се задржани.